Vi er ute etter effekt.

Hjem / Bygningsintegrert / Skagerak Fjernvarme

Skagerak Fjernvarme.

Fjernvarmen er verken fjern eller bare varm. Den er lokal og leverer også kjøling. Derfor benytter Skagerak Varme seg av begrepet overskuddsenergi som bedre beskriver hva de driver med.

Skagerak Fjernvarme

Horten
46.000 kWh/år
51 kWp
Bygningsintegrert sett skrått ovenfra

Fjernvarme er et miljøvennlig alternativ som benytter varmt vann til å overføre miljøvennlig energi. Fjernvarme bygger på et lukket kretsløp som minner om kroppens eget blodomløp, med et hjerte som sprer varme til en hel by eller tettsted.

Fleksibel bruk av overskuddsenergi, altså lokale energiressurser som allerede finnes i og nær byer og tettsteder, kan redusere kostnadene ved utbygging av nytt kraftnett.

Fjernvarme har spilt en betydelig rolle i den utfasingen av oljefyr som har skjedd i Norge de siste årene. I fremtiden vil fjernvarme i større grad være et alternativ til elektrisk oppvarming eller lokale fornybare oppvarmingsløsninger. Opp mot disse alternativene vil fjernvarme basert på overskuddsenergi som regel være det totalt sett beste miljøvalget i tettbygde strøk.

For Skagerak varme som har miljøvennlig energiforbruk så langt fremme i panna var det naturlig å legge solceller på taket. Her har Isola Solar lagt sitt patenterte innfestningssystem direkte på undertaket og har benyttet så godt som hele taket (sydvendt) til areal for å produsere fornybar energi.

Ved siden av produksjonen av solenergi på taket så komplementerer vi listen med fjernvarmens fordeler.

  • Lokale og globale miljøgevinster
  • Reduserer klimagassutslipp
  • Reduserer lokale utslipp
  • Gir bedre inneklima
  • Utnytter energiressurser som ellers ville gått til spille
  • Høy leveringssikkerhet
  • Økt fleksibilitet i energiforsyningen
  • Fjernvarme krever lite verdifullt areal hos kunden
  • Enkelt og vedlikeholdsfritt for kunden

Andre referanser.

albedoeffekt grønt tak sedum bifacial

Fargerike C.Christoffersen AS

Skien
Her finner du kanskje et av Norges mest spennende solprosjekter. Vi har montert Bifacial-anlegg på vanlig grått tak, grønne sedum-matter og hvitt reflekterende Isola Mestertekk.
309.000 kWh/år
268 kWp

Les mer