Vi er ute etter effekt.

Bygningsintegrert (BIPV).

Building Integrated Photovoltaics (BIPV)

En integrert del av bygget ditt.

Isola Solar sitt bygningsintegrerte solcellesystem muliggjør energiproduksjon direkte på fasaden eller taket. Det modulære systemet installeres raskt med et unikt og patentert klikk system. Systemet muliggjør skifte av enkeltpaneler ved eventuelle fremtidige skader. Bygningsintegrert anlegg er kort forklart et system som erstatter takstein, takpaneler eller annen overlagstekking på taket. Velger du dette på fasaden så erstatter dette tradisjonell kledning eller glassfasaden. Ikke i tillegg til, men istedet for.

Erstatter du sistnevnte får du en glassfasade, men med solceller. Dette skiller seg fra tradisjonell måte å installere solceller som i hovedsak monteres utenpåliggende på tak og vegg.

 

Dette er smart fordi:

 • Du utnytter arealet til produksjon av ren fornybar energi
 • Fullverdig taktekning eller veggkledning
 • Eget drensystem som leder vann til takrennesystemet
 • Fasaden i Norge er svært egnet til solproduksjon
 • Du benytter et patentert innfestingssystem
 • Sikker montering og forankring i bærende konstruksjon
 • Optimaliserer byggets miljøregnskap
 • Brannsikre materialer
 • Ingen eller lite vedlikehold de neste 30 årene
 • Kan benytte farger/bilder tilpasset et estetisk uttrykk (fasade)
 • Ca. 140 Wp pr. m2

 

Bygningsintegrerte solceller koster noe mer enn tradisjonelle systemer som ligger utenpåliggende. Men det er før du tar bort materialer du da ikke trenger på tak/vegg. Kalkulerer du også inn vedlikeholdskostnader de neste 10 – 20 – 30 årene så er dette regnestykket relativt hyggelig.

Isola har jobbet med bygg i 80 år og det er mye forskning og testing som ligger bak vårt patenterte system.

Spesifikasjoner.

Her kommer det oppdaterte spesifikasjoner
BBBCCC

Demonstrasjon.

Se løsningen i bruk.

Bygningsintegrert sett skrått ovenfra

Skagerak Fjernvarme

Horten
Fjernvarmen er verken fjern eller bare varm. Den er lokal og leverer også kjøling. Derfor benytter Skagerak Varme seg av begrepet overskuddsenergi som bedre beskriver hva de driver med.
46.000 kWh/år
51 kWp

Les mer