Vi er ute etter effekt.

Hjem / Isola Solar Bifacial Systemet / REVAC utvinner sin egen strøm

REVAC utvinner sin egen strøm.

Revac AS er blant de største bedriftene i Europa innen behandling av EE-avfall (elektriske og elektroniske apparater/produkter). Revac AS er 100% privat eiet.

REVAC utvinner sin egen strøm

Revetal (Tønsberg)
1.000.000 kWh/år
850 kWp
revac isola solar bifacial pv solceller

Revac håndterer alle typer EE-avfall fra kjøleskap til den elektriske tannbørsten. Som en stor aktør i sirkulærøkonomien tar de også stort ansvar for å benytte ren kraft fra solen.

Revac er også svært opptatt av bærekraft, det grønne skifte og delta i utfordringene som er rundt kraftsituasjonen i fylket. I et tett samarbeide mellom TGN Energy, Hitachi Energy, Enova og Isola Solar har Revac bygd et Norges største anlegg for energistyring og lagring.

Anlegget består av i overkant av 1.700 Isola Solar Bifacial paneler som mater både batteriet på 1 MW og benyttes i produksjonen. Anlegget er optimalisert via TGN aggregate og tilkoblet fleksibilitetsmarkedet.

Rundt en fjerdedel av årsforbruket på to millioner kilowattimer kommer nemlig fra solceller på taket.

Strømmen lagres på et batteri og styres av et virtuelt kraftverk. Det betyr at de kan ta ut strømmen når de måtte ønske det.

 

Hvor kan du se anlegget?

Revetal er et tettsted i noen få kilometer nord for Tønsberg, med i overkant av 2.500 innbyggere. Revetal vokste fram rundt togstasjonen langs Eidsfossbanen. I perioden 2002–2019 var Revetal administrasjonssenter i Re kommune, som ble slått sammen med Tønsberg fra 2020.

Her ligger altså Revac, en hjørnesteinsbedrift og blant Europas største innen håndtering av elektrisk og elektronisk spesialavfall. 

Revac har tatt grep som har gjort bedriften mindre avhengig av elektrisitet fra strømnettet, og teoretisk sett har de plass til å doble solcelleproduksjonen.

Bifacial-anlegget består av stativer montert i 35 graders vinkel, og avstanden mellom stativene sikrer tilførsel av ekstra lys til baksiden, både diffusert og reflektert lys.

Om vinteren vil refleksjonen fra snøen og energien som genereres faktisk gi panelene avsmelting, slik at de kan fortsette å produsere når andre systemer stopper opp.

Kun 2% av produksjonen vil på årsbasis bli forsinket av snø, viser forskning, der Monofacial-anlegg vil måtte tåle 16% brems gjennom året.

 

Resirkulerer EE-avfall

Revetal har et voksende næringsliv og blant de mange suksessfulle bedriftene finner vi Revac.

Revac AS er blant de største selskapene innen behandling og resirkulering av avfall fra elektriske og elektroniske produkter i Europa. Revac AS er 100% privat eiet.

De håndterer alle typer EE-avfall fra kjøleskap til den elektriske tannbørsten.

Revac er fokusert på å gjøre en fremtidsrettet miljøinnsats og yte god service til sine kunder. Dette sikres gjennom eiernes årelange erfaring innen bransjen, kompetente medarbeidere, godt maskinelt utstyr og kundepleie gjennom relasjonsbygging.

 

Hvorfor trenger du solbriller på påskefjellet?

Fordi snøen også reflekterer lyset. Denne effekten utnytter vi i våre tosidige paneler (Bifacial)

Andre referanser.

albedoeffekt grønt tak sedum bifacial

Fargerike C.Christoffersen AS

Skien
Her finner du kanskje et av Norges mest spennende solprosjekter. Vi har montert Bifacial-anlegg på vanlig grått tak, grønne sedum-matter og hvitt reflekterende Isola Mestertekk.
309.000 kWh/år
268 kWp

Les mer