Vi er ute etter effekt.

Hjem / Personvernerklæring

Personvernerklæring.

1. Introduksjon

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi i Isola Solar samler inn, bruker, deler og beskytter dine personopplysninger i forbindelse med bruken av vår nettside isolasolar.no.

Vi respekterer ditt privatliv og er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger i samsvar med EUs personvernforordning (GDPR) og den norske personopplysningsloven.

2. Informasjon vi samler inn

Vi kan samle inn følgende kategorier av personopplysninger:

 • Navn
 • E-postadresse
 • IP-adresse
 • Nettleser- og enhetsinformasjon

3. Hvordan vi bruker informasjonen

Dine personopplysninger kan bli brukt for følgende formål:

 • Forbedre brukeropplevelsen på vår nettside
 • Svare på forespørsler og henvendelser fra deg
 • Sikkerhet og beskyttelse av vår nettside

4. Hvordan vi deler informasjonen

Vi vil ikke dele, selge, leie ut eller på annen måte formidle dine personopplysninger til tredjeparter uten ditt samtykke, med mindre det er nødvendig for formålene beskrevet i denne erklæringen eller som påkrevd ved lov.

5. Dine rettigheter

I henhold til GDPR og personopplysningsloven har du rett til:

 • Å be om innsyn i dine personopplysninger
 • Å be om korrigering av dine personopplysninger
 • Å be om sletting av dine personopplysninger
 • Å protestere mot behandling av dine personopplysninger
 • Å begrense behandlingen av dine personopplysninger
 • Å motta dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format (dataportabilitet)

6. Sikkerhet

Vi tar sikkerheten til dine personopplysninger på alvor og har iverksatt egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine data mot tap, misbruk, uautorisert tilgang, offentliggjøring, endring eller ødeleggelse.

7. Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, eller ønsker å utøve dine rettigheter, kan du kontakte oss på:

8. Endringer i denne erklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen når som helst. Sist endret: fredag 13. oktober 2023.